• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.364.2018 Wniosek - kserokopie decyzji dotyczące zwrotu dotacji oświatowych"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty11
3 Marzec18
4 Kwiecień14
5 Maj20
6 Czerwiec12
7 Lipiec19
8 Sierpień15
9 Wrzesień10
10 Październik14
11 Listopad24
12 Grudzień14