• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 563 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2019 r."
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty6
3 Marzec9
4 Kwiecień6
5 Maj5
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień6
10 Październik8
11 Listopad3
12 Grudzień0