• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 563 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2019 r."
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty22
3 Marzec7
4 Kwiecień8
5 Maj14
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0