• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/27/18 w sprawie skargi J. D. na nienależyte wykonanie umowy przez firmę R."
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty19
3 Marzec14
4 Kwiecień5
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień14
9 Wrzesień5
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0