UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Stawki podatku rolnego na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec18
4 Kwiecień18
5 Maj11
6 Czerwiec24
7 Lipiec26
8 Sierpień22
9 Wrzesień25
10 Październik34
11 Listopad18
12 Grudzień3