UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji"
Rok:
1 Styczeń73
2 Luty38
3 Marzec52
4 Kwiecień105
5 Maj75
6 Czerwiec105
7 Lipiec51
8 Sierpień89
9 Wrzesień223
10 Październik97
11 Listopad147
12 Grudzień0