UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Odwołanie przetargu ogłoszonego na dzień 14 grudnia 2018r."
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty20
3 Marzec19
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec24
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0