• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/12/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty3
3 Marzec4
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec4
7 Lipiec3
8 Sierpień12
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad5
12 Grudzień4