• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/11/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty5
3 Marzec16
4 Kwiecień7
5 Maj4
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0