• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/25/18 w sprawie przystąpienia Gminy Olsztyn, jako Partnera, do projektu PPRSZM OLSZTYN(Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 6.0)"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec9
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0