• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/24/18 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj14
6 Czerwiec11
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik10
11 Listopad10
12 Grudzień0