• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty15
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0