• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/17/18 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj15
6 Czerwiec8
7 Lipiec10
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0