• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/17/18 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec7
4 Kwiecień2
5 Maj5
6 Czerwiec7
7 Lipiec9
8 Sierpień13
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad3
12 Grudzień0