UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zbigniew Dąbkowski"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty57
3 Marzec41
4 Kwiecień37
5 Maj51
6 Czerwiec81
7 Lipiec36
8 Sierpień22
9 Wrzesień80
10 Październik75
11 Listopad45
12 Grudzień1