UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.353.2018 Wniosek - wydatki w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty34
3 Marzec33
4 Kwiecień17
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0