UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wiktor Wójcik"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty44
3 Marzec57
4 Kwiecień38
5 Maj36
6 Czerwiec82
7 Lipiec38
8 Sierpień44
9 Wrzesień73
10 Październik66
11 Listopad50
12 Grudzień0