UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zdzisława Barbara Tołwińska"
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty80
3 Marzec76
4 Kwiecień50
5 Maj51
6 Czerwiec105
7 Lipiec37
8 Sierpień45
9 Wrzesień80
10 Październik78
11 Listopad52
12 Grudzień22