UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Krzysztof Narwojsz"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty56
3 Marzec44
4 Kwiecień39
5 Maj51
6 Czerwiec79
7 Lipiec39
8 Sierpień28
9 Wrzesień68
10 Październik63
11 Listopad46
12 Grudzień27