UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Jarosław Stanisław Babalski"
Rok:
1 Styczeń60
2 Luty72
3 Marzec63
4 Kwiecień49
5 Maj62
6 Czerwiec89
7 Lipiec50
8 Sierpień55
9 Wrzesień62
10 Październik82
11 Listopad61
12 Grudzień1