UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nr 2,4,5 w budynku nr 39 przy ul. Rybaki w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień19
5 Maj13
6 Czerwiec27
7 Lipiec13
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0