UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku nr 18 przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec13
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0