• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Petycja w sprawie wydania zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty30
3 Marzec10
4 Kwiecień12
5 Maj18
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0