• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Petycja w sprawie wydania zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty15
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj12
6 Czerwiec8
7 Lipiec9
8 Sierpień16
9 Wrzesień9
10 Październik7
11 Listopad10
12 Grudzień1