UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2018-2023"
Rok:
1 Styczeń10590
2 Luty8299
3 Marzec15393
4 Kwiecień15239
5 Maj10994
6 Czerwiec10883
7 Lipiec13856
8 Sierpień7724
9 Wrzesień39054
10 Październik2719
11 Listopad0
12 Grudzień0