UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2018-2023"
Rok:
1 Styczeń34750
2 Luty30718
3 Marzec18357
4 Kwiecień18662
5 Maj31528
6 Czerwiec19836
7 Lipiec13670
8 Sierpień8550
9 Wrzesień7109
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0