• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.335.2018 Wniosek - dokumentacja projektowa"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty15
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec13
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0