UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udziały w nieruchomości gruntowej, które zostaną oddane w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali z budynku przy ul. Erwina Kruka 34 w Olsztynie w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty16
3 Marzec17
4 Kwiecień16
5 Maj10
6 Czerwiec24
7 Lipiec11
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0