UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LV sesja Rady Miasta Olsztyna 6 listopada 2018r."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec16
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec30
7 Lipiec19
8 Sierpień8
9 Wrzesień29
10 Październik18
11 Listopad14
12 Grudzień3