UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż pojemników do selektywnego zbierania zużytych baterii - II postępowanie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec20
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec21
7 Lipiec16
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0