UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty19
3 Marzec17
4 Kwiecień14
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec13
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0