• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.298.2018 Wniosek - usługa monitoringu mediów"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec7
4 Kwiecień1
5 Maj8
6 Czerwiec6
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0