• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.296.2018 Wniosek - przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty10
3 Marzec6
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0