• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.296.2018 Wniosek - przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec5
4 Kwiecień3
5 Maj7
6 Czerwiec4
7 Lipiec7
8 Sierpień11
9 Wrzesień4
10 Październik9
11 Listopad7
12 Grudzień3