UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty19
3 Marzec19
4 Kwiecień18
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień19
10 Październik28
11 Listopad12
12 Grudzień0