UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej, związany z wykupem lokalu mieszkalnego nr 14, znajdującego się w budynku przy ul. Kasprowicza 5A, 5B (klatka 5A) w Olsztynie, przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty20
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec21
7 Lipiec10
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0