• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.294.2018 Wniosek - roszczenia o zwrot Nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty22
3 Marzec21
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0