• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.294.2018 Wniosek - roszczenia o zwrot Nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj8
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień2
10 Październik8
11 Listopad5
12 Grudzień6