UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 448 z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych w Olsztynie stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń25
2 Luty25
3 Marzec33
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec23
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0