• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.281.2018 Wniosek - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka 2/8"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj9
6 Czerwiec7
7 Lipiec12
8 Sierpień10
9 Wrzesień12
10 Październik10
11 Listopad6
12 Grudzień5