• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.277.2018 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec6
7 Lipiec10
8 Sierpień13
9 Wrzesień10
10 Październik13
11 Listopad9
12 Grudzień8