• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji nr 374/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, dotyczącej wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego historycznych elementów zieleni Śródmieścia Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec4
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec8
7 Lipiec10
8 Sierpień17
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0