• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 EUR na opracowanie dokumentu pn. Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień4
5 Maj11
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0