UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 położonego w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 6, stanowiącego własność Gminy Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec18
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0