• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 położonego w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 6, stanowiącego własność Gminy Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty21
3 Marzec14
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0