• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.273.2018 Wniosek - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj11
6 Czerwiec6
7 Lipiec7
8 Sierpień15
9 Wrzesień3
10 Październik10
11 Listopad6
12 Grudzień6