UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją dopuszczalną usługi turystyki, gastronomia, usługi osiedlowe, położonych w obrębie nr 145 m. Olsztyna (Łupstych)."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty20
3 Marzec19
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień12
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0