UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr umów i zobowiązań"
Rok:
1 Styczeń6365
2 Luty4895
3 Marzec10909
4 Kwiecień13438
5 Maj8720
6 Czerwiec7368
7 Lipiec11177
8 Sierpień4046
9 Wrzesień35386
10 Październik814
11 Listopad0
12 Grudzień0