UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr umów i zobowiązań"
Rok:
1 Styczeń27690
2 Luty26502
3 Marzec17065
4 Kwiecień17893
5 Maj26276
6 Czerwiec17843
7 Lipiec9706
8 Sierpień4463
9 Wrzesień7392
10 Październik5803
11 Listopad8343
12 Grudzień414