• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.261.2018 Wniosek - ochrona zabytków"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0