• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.257.2018 Wniosek - imprezy masowe"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty12
3 Marzec6
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec7
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0