• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.251.2018 Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/46 (obr. 72) ul. Patryzantów"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec7
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec8
7 Lipiec7
8 Sierpień9
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad6
12 Grudzień2