• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.251.2018 Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/46 (obr. 72) ul. Patryzantów"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień4
5 Maj7
6 Czerwiec4
7 Lipiec5
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0