UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty17
3 Marzec18
4 Kwiecień17
5 Maj12
6 Czerwiec24
7 Lipiec20
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0