• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.248.2018 Wniosek - liczba dostępnych miejsc w żłobkach"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty14
3 Marzec11
4 Kwiecień4
5 Maj11
6 Czerwiec5
7 Lipiec10
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0