UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 10 sierpnia 2018 r."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec9
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0