UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki ozn. nr ewid. 51, obręb 35, o powierzchni 18056 m2, położonej przy ul. Kapitańskiej, który odbędzie się w dniu 19 października 2018r."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty16
3 Marzec19
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0